Return of the mac

Tiden går. Det är en ny fas nu känns det som. De flesta tankar är redan tänkta. De flesta reflektioner redan gjorda. Och det är mer än okej. Det är till och med önskvärt, trots att bloggen blir lidande.

Kanske är det dags för en ny inriktning här? Lifestream-blogg? Automatpublicerade bilder? Mediekritik?

Vad tycker du?

4 kommentarer