Hemliga sällskap i tider av transparens

”Mytomspunna slutna sällskap med hemliga ritualer och hälsningskoder. En maktelit som gör upp långt utanför det mediala strålkastarljuset eller de formella organisationerna. Spekulationerna kring de svenska ordenssällskapen är många, men vad är egentligen sant?” – Makthavare.se

Förra veckan besökte jag ett seminarium arrangerat av Sektor 3 med fokus på slutna rum i civilsamhället och de svenska ordenssällskapen. På plats fanns representanter från bland annat Odd Fellow, Rebeckaorden och Frimurarorden. Jag skrev ett inlägg på Makthavare.se om det hela. Det intressanta är att de slutna sällskapen finns kvar och utvecklas i ett samhälle som blir allt mer öppet och transparent. På precis samma sätt fortsätter slutna maillistor samt diskussionsforum och stängda facebookgrupper att spela en viktig roll för många, trots att mycket av vår onlinenärvaro är relativt öppen och tillgänglig för många.