Från information till relation hos Försvarsmakten

”Från information till relation”. Så beskriver Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten den satsning som lanserades idag. Försvarsmakten vill släppa fram medarbetarnas bild av verkligheten och har därför lanserat en bloggportal. En ganska snygg sådan skulle jag vilja säga vid första anblick.

riktlinjen för intern och extern kommunikation slår vi fast att Försvarsmaktens kommunikation ska stödja militära operationer, att vår kommunikation syftar till att skapa relationer mellan olika intressenter samt att en väl fungerande kommunikation är en avgörande konkurrensfördel för Försvarsmakten som arbetsgivare. Traditionell enkelriktad signalering är inte längre en fungerande metod för en organisation i förändring.

I Erik Lagerstens inlägg kan man bland annat läsa om Försvarsmaktens strategi kring bloggportalens innehåll. Det verkar lovande.

Bloggportalen innehåller dels bloggar som företrädare för de olika stridskrafterna svarar för, dels bloggar som skapas av enskilda inom ramen för befattning eller av intresse att förmedla kunskap och känslor. Till skillnad från Försvarsmaktens officiella webbplats är formen fri och utan begränsning av våra skrivregler. Försvarsmaktens officiella ståndpunkt kommer främst till uttryck genom denna blogg eller mitt twitterflöde.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen av projektet och hur eventuella högljudda och kritiska röster får ta plats (och om de kommer att göra det). Personligen följer jag bloggen Wiseman’s Wisdom (utanför Försvarsmaktens bloggportal) för att höra mer än en kritisk röst om Försvarsmakten. Min grundinställning är att ju fler röster desto bättre.

Ur ett pressmeddelande:

– Vi vill öka kunskapen om dagens försvarsmakt genom dialogen, men det handlar också om att stimulera en aktiv försvarsdebatt, säger Johannes Hellqvist.
Genom att använda taggen #SVFM (Sveriges försvarsmakt) kan allmänheten skicka inlägg till portalen från egna bloggar och Twitterkonton, och på så vis delta i debatten.

När jag var i Afghanistan bloggade jag som bekant på Dagens Nyheter. Bloggen finns kvar här.

Afghanistan revisited

2 kommentarer