Peak Pod

Peak Pod (det vill säga den punkt när antalet podcast-program långsamt börjar minska i antal) beräknas nås under hösten 2013. Stagnationen kommer dock att föregås av en drastisk ökning i antalet podcasts vilket kommer kräva allt större investeringar för att behålla greppet på marknaden och nå ut till de övermättade målgrupperna.

Som en effekt av Peak Pod kommer lyssnarna att successivt vända sig till alternativa och förnyelsebara mediekällor. Enligt beräkningar från Sustainable Media Institute i München kommer det hållbara medieanvändandet att kunna uppnås fullt ut cirka 2020.

– Vi ser en oroväckande utveckling just nu och bevakar förstås de olika aktörerna för att analysera konsekvenserna av den så kallade reverserade medieeffekten. Den inträffar när det är fler personer som producerar ett medieformat än antalet som tar del av det som publik. Men vi är ändå hoppfulla på längre sikt och ser Peak Pod som en början på något nytt och bättre snarare än ett misslyckande, säger Mick Behringer, analytiker vid Sustainable Media Institute.

(Obs, detta är ett satiriskt inlägg om någon tvivlade. Det finns ingen ”Mick Behringer” eller något Sustainable Media Institute. Däremot finns det en brant ökande kurva av nystartade podcasts)

Alla kan podda. (Journalisten)

2 kommentarer

[…] Fredrik Wass skrev skämtsamt om Peak Pod, den tidpunkt i en ganska nära framtid då antalet poddar är som störst för att sedan börja minska. Skämtsamt eller inte, Poddöden kommer snabbare än vad bloggdöden gjorde. Vårt kollektiva tålamod har minskat sedan bloggandet var nytt. För podcasten, med något högre inträdesbarriär, var professionslismen en faktor redan från början. […]