Numbers

Det har märkts en viss trafikökning på Bisonblog sedan starten av Blogg100 den 23 januari. Siffrorna börjar nu stabilisera sig igen, men ligger ändå högre än innan. Det är förstås ingen rocket science att flitigt bloggande inte bara leder till bättre inlägg, utan också fler läsare. Jag förtjänar dock inte en stor del av trafiken då den beror på att många fortfarande länkar till de inlägg jag skrev i början av bloggutmaningen.

Page views på Bisonblog från 1 januari till 16 februari.
Page views på Bisonblog från 1 januari till 16 februari.