Förtroendet för Janne Josefsson och Lotta Bromé

Janne Josefsson har högst förtroende bland svenska journalister enligt Förtroendebarometern 2013 (pdf) som görs av Medieakademin och TNS SIFO. Janne har högre förtroende hos män än hos kvinnor. Enligt Sören Holmberg, professor i statsvetenskap och grundare av SOM-institutet, så är det antagligen på grund av att Janne är lite sur och muttrande som han har högt förtroende. Även Leif GW Persson har en liknande stil och ”Jag tror det kan vara bra” löd professorns analys av topp-placeringen vid presentationen under Meg13. Då vet vi.
(Janne Josefssons metoder att tumma på sanningen kan för övrigt skönjas i som vanligt träffsäker satir hos Bakjour.)

Lotta Bromé från Sveriges Radio är den kvinnliga journalist som har högst förtroende  (3:e plats totalt) vilket förvånade upphovsmännen bakom rapporten. ”Det är antagligen för att hon har varit med i På spåret och synts mycket i tv” lyder analysen från Sörens kollega Lennart Weibull. Då vet vi.

(Det kan ju eventuellt ha att göra med att Lotta Bromé gör ett av Sveriges mest lyssnade radioprogram med både aktualiteter, nyheter och underhållning/nöje på schemat i varje sändning. Eller jag vet inte.)

”Finns det någon person verksam i svensk press, radio, TV eller i digitala medier som Du särskilt uppskattar?"  Mediebarometern 2013
”Finns det någon person verksam i svensk press, radio, TV eller i digitala medier som Du särskilt uppskattar?” Förtroendebarometern 2013

2 kommentarer