Hur går det med boken?

”Det handlar om att hitta rätt grepp för att skildra en modern värld som ropar på att åskådliggöras. Urbanisering. Mode. Varusamhället. Och det handlar inte om visa världen som den borde vara – något som den debattfixerade journalistiken i dag ofta fastnar i – utan verkligheten sådan den är. Efter att ha läsa Sara Danius vill jag skära ned min övriga mediekonsumtion till förmån för romaner. För jag inser att jag har större nytta av romaner.”

Jan Gradvall, som vanligt spot on när det gäller det mesta här i livet.