Föråldrad syn på gruppbeteende under demonstrationer

Ibland är det skönt att slippa tyckonomins starkaste megafoner och istället få lyssna på människor som kan saker på riktigt, som till exempel psykologiforskaren Michael Rosander.  Hos Modern Psykologi beskriver han hur bilden av masspsykos och gruppers beteende vid våldsamma demonstrationer i mångt och mycket bygger på felaktiga och föråldrade slutsatser.

”fortfarande finns det saker att arbeta med, men om polisen lyckas förmedla varför den agerar på ett speciellt sätt minskar risken att det ska tolkas som ett hot. Då minskar också risken för att en våldsbenägen minoritet ska få inflytande över en folksamling. Med tilltro ökar också chansen att självreglerande beteende uppkommer. Det gäller att både polisen och demonstranterna kan hindra individer i den egna gruppen som reagerar för starkt på provokationer. Insikten om att kravaller inte uppkommer utifrån några enskilda individers onda uppsåt är ett nödvändigt steg mot bättre förståelse av hur beteenden kan uppstå vid demonstrationer. ”

Ur artikeln: Så urartar en demonstration.