Allt är relativt, även krig

Blir du stressad när civilförsvarsministern och ÖB varnar för krig i Sverige? Min (och faktiskt även Försvarsmaktens) utgångspunkt är att vi redan är och har varit i krig ganska länge. Genom så kallad hybridkrigföring pågår en konstant krigföring på olika arenor. Det kan handla om allt ifrån informationspåverkan, trollfabriker, avlyssning, övervakning, cyberattacker och angrepp på samhället på en mängd indirekta sätt (till exempel att ”stresstesta” vår infrastruktur genom mindre sabotage). Väpnad strid är bara en av många förmågor för den som vill försvaga en motståndare. Dessutom är det en av de dyraste förmågorna.

Men genom att du själv läser in dig på vad som ligger bakom uttalanden och följer försvarsdiskussionen löpande så kommer du kunna se det i en större kontext och inte bli lika stressad. Mycket handlar även om att skicka signaler till omvärlden. Tänk på att vad svenska beslutsfattare och makthavare säger offentligt också har ett syfte att spridas till till exempel främmande makt om hur Sverige hanterar yttre hot. I det här fallet – ”vi förbereder vår befolkning, vi skapar motståndskraft, vi är inte passiva”.

Kan vi någonsin försvara oss mot ett storskaligt angrepp på egen hand? Sverige har aldrig haft kapacitet att i modern tid kunnat stå emot ett angrepp från en stormakt på egen hand. Inte nu och inte för 50 år sedan heller. Då skulle hela BNP behöva läggas på Försvarsmakten. Vår strategi, med eller utan NATO-medlemskap, utgår från allianser med starka partners, fördröjningsstrid, sabotage och inte minst den hybridkrigföring som redan pågår på informationsarenan.

Ytterligare en faktor som inte måste, men kan, spela in är de intressen som gärna ser en större svensk vapenexport och vapenproduktion. Att beskriva hotbilden tydligt, utan att för den delen gå ut med falsk information, kan gynna det försvarsindustriella komplexet. Dessutom ska budgetar läggas och ett kommande NATO-medlemskap kommer med vissa åtaganden. Precis som all annan myndighetsverksamhet vill de ansvariga givetvis stärka sin förmåga så mycket som möjligt, med så mycket medel som möjligt.