Kategorier
träning

Ta du en pepparkaka, men det kostar

Spinningcykel

Att träna ska vara en fristad. När vi rör oss ska vi inte behöva tänka på vardagsbekymmer, jobbstress eller relationsknas. Att träna är att ta en paus från sig själv, få lite perspektiv, rensa den luft man lever i dygnet runt. Och naturligtvis tränar vi för att bli piggare och starkare.

Utifrån det perspektivet var det så sorgligt att flera gånger under passet bli påmind om träning i relation till mat. ”Kämpa nu så kan ni äta lite fler pepparkakor i jul” och liknande uppmaningar kom regelbundet från instruktören. I sitt försök att driva oss deltagare hårdare blev det tydligt att träningen hade ett annat syfte än att vara en fristad. Du ska träna för att kunna unna dig, och tränar du inte får du inte njuta. Mat blir en belöning för en utförd prestation, inte något neutralt och odramatiskt.

Träning används ofta av ätstörda personer för att ”kompensera” (egentligen förstärka) ett osunt beteende kring mat och kropp. Om någon ens tvekade över anledningen till att träna innan passet blev det tydligt under träningen. Ta du en pepparkaka, men det kostar. Och du betalar med svett och ångest. God Jul.

Kategorier
kropp mat

”Maten hjälper mig att falskt överleva”

”Jag får ju vara ifred för jag lever ensam.”

Kategorier
kropp mat

Igenkänning

”When my binge eating was really bad, I would isolate all of the time. I would cancel plans with coworkers in order to go home and binge; I would make up excuses right before I was supposed to show up somewhere because I suddenly felt too fat and scared to go out—and then would of course end up bingeing; I would end an evening out with friends or a date early so that I could go home and be alone with food.”

Ur inlägget Have you ever choosen food over people? (ja, jag läser Healthy Girl i väntan på att mäns relation till mat ska diskuteras i bättre format, eller rättare sagt i något format överhuvudtaget).

Kategorier
ego

Slentrian

The drugs don’t work. Jag försöker, men det känns inte som förut. Ångestventilerna har förändrats. Det går inte att döva mig på samma sätt längre. Men ibland försöker jag, till ingen nytta.