”Maten hjälper mig att falskt överleva”

”Jag får ju vara ifred för jag lever ensam.”