Diversifierad nätverkskommunikation – framtidens kommunikationsmodell?

Den amerikanska kommunikationsexperten Elizabeth Albrycht berättar hur hon de senaste åren reflekterat kring förändringarna som de nya nätbaserade kommunikationsvägarna medfört. Det handlar om mer än bara nya verktyg för att genomföra samma kommunikationsarbete som tidigare. Vi går igenom en form av paradigmskifte när det gäller kommunikationsmodeller. Från de gamla invanda sätten att t.ex. sköta marknadsföring baserat på breda målgrupper och masskommunikation till en mer diversierad och nätverksbaserad metod. Som exempel refererar hon till Cluetrain-manifestet .

Albrycht arbetar för närvarande på ett ramverk till en ny kommunikationsmodell där hon utgår från Marshall McLuhans "implosion"-idé och kombinerar den med Donna Haraway´s "situated knowledge"-teori tillsammans med teorier från Habermas, Latour och Rorty.

Enligt mig handlar det om rationell kommunikation. Om kommunicerande människor i nätverk som utan censur och inblandning från myndigheter eller företag skapar helt nya former för utbyte av information sinsemellan. Det låter flummigt, men utifrån det jag läst verkar det vackert. Man måste tänka utanför boxen en aning. Dags att återvända till det gamla hacker-ordspråket "information wants to be free". Framtidens kommunikation är nätverksbaserad både när det gäller teknik och innehåll. Du är en del i ett nätverk. Storleken på det och inflytandet som dina kontakter har avgör dina chanser att nå ut med ditt budskap. Det kommer inte att finnas kanaler som når alla. Inga helsidor. Inga primetime-sändningar. Jag kallar det diversierad nätverkskommunikation och det går inte att bromsa.