Limmet som för oss närmare varandra

Ludovic Copéré reflekterar över den något dystra framtidsvision som jag också skrev om igår. Jag tycker han träffar mitt i prick när han talar om "limmet" som de senaste åren gett oss nya möjligheter att möta och interagera med allt fler människor i olika sammanhang. Alla olika tjänster i form av communitys, diskussionsforum, webtjänster, nyhetskällor och rena underhållningssajter har gett oss en möjlighet att skapa vår egen nättillvaro (både tillsammans med andra och på egen hand). Nättillvaron blir nischad, smal och ofta ointressant för andra än de mest hängivna, men vi skapar den tillsammans. Det i individualiseringens tidevarv.

"What stands out is the vast amount of tools and "glue" that have been made available in the last few years to connect content, people, time and location. Far from the Orwellian tone of the video, I thus see such combinations as an opportunity to deepen the meaning and use of the Net, and bring it closer to a collaborative effort." Läs hela inlägget >>.