The Brand Gap

Hur bygger man ett starkt varumärke? I boken The Brand Gap försöker författaren Marty Neumeier reda ut begreppen. Boken som utgår från McLuhans "The medium is the message"-teori riktar sig inte i första till marknadsförare utan istället affärsmänniskor ovana vid varumärkesarbete. ClickZ recenserar och säger:

"Starting with the premise a brand is a must-have for any serious business, The Brand Gap goes on to explore why some companies never quite achieve the quality branding they seek. Not surprisingly, it boils down to the all-too-common rift between the hard-nosed business side and less easy to quantify creative functions."

Marty Neumeier menar att det inte finns några dåliga produkter, bara svaga varumärken. Laddar man det bara med tillräckligt mycket mod och fantasi så kan vilket varumärke som helst bli karismatiskt. Neumeier råder oss också att differentiera, samordna, utveckla, bekräfta och förfina våra varumärken för att göra dem starka. (fritt översatt)