Oförändrad lönediskriminering i reklambranschen

Den genomsnittliga skillnaden mellan män och kvinnors lön i reklambranschen är 7.000 kronor. Det skriver Resumé och hänvisar till Reklamförbundets löneenkät. Varken lönenivåerna eller skillnaden mellan män och kvinnors lön har förändrats nämnvärt under 2004 jämfört med tidigare. Nyheten skapade en del debatt i Resumés kommentarfunktion. Anna börjar diskussionen och skriver bland annat:

"…Så länge det sitter fler män än kvinnor i styrelserummen kommer bara en minoritet orka bry sig. Moment 22. När jag pratar löneskillnader (och det gör jag inte ofta märkligt nog) med manliga vänner och kollegor, är dom alltid på min sida. Men jag har svårt att tro att dom tänker på det här när de steppar in på sina löneförhandlingar eller öppnar sina kuvert. Jag tror dom sussar sött när diskussionen tystnar. Eftersom dom kan. Precis som jag knappast tänker på höghusbarnen när jag sitter i mitt hem i city. Det behövs lite skön idealism…"

Det finns en väldigt utbredd omedveten diskriminering i Sverige. Länge har svenskar gått runt och klappat sig för bröstet av stolthet. "Sverige är det mest jämställda landet i världen" osv. Ibland får jag känslan av att vi i många fall har en mycket värre, osynligare och svåråtkomligare diskriminering just på grund av den inställningen. Vi blir lätt blinda eftersom vi helst av allt vill blunda. Vi glömmer att ifrågasätta oss själva och det gäller både män och kvinnor.