Ökat nätverkande och individualisering sätter press på myndigheterna i framtiden

Lennart Frantzell har skrivit ett intressant inlägg utifrån CIA-rapporten "Mapping the global future" på sin blogg Det progressiva USA. Precis som i den tidigare nämnda framtidsvisionen av The Museum of Media History utgår CIA från att den snabba tekniska utvecklingen kommer att skapa större makt åt individer och små organisationer som med hjälp av nätet får en helt annan möjlighet till både kommunikation och opinionsbildning.

"Today individual PC users have more capacity at their fingertips than NASA had with the computers used in its first moon launches. The trend toward even more capacity, speed, affordability, and mobility will have enormous political implications: myriad individuals and small groups—many of whom had not been previously so empowered—will not only connect with one another but will plan, mobilize, and accomplish tasks with potentially more satisfying and efficient results than their governments can deliver.
This almost certainly will affect individuals’ relationships with and views of their governments and will put pressure on some governments for more responsiveness."

Läs hela inlägget från Det progressiva USA här>>
Läs rapporten på CIAs webbsajt>>

1 kommentar