Hur mäter man genomslagskraften hos en Corporate blog?

I traditionell marknadsföring finns olika sätt att mäta effekten av t.ex. annonsering i dagspress, tv-reklam, events osv. Men hur mäter och kvalitetssäkrar man en Corporate blog ur ett marknadsföringsperspektiv? Det finns ju alltid den gamla hederliga besökarstatistiken som förvisso går att få ut allt mer raffinerade resultat ifrån men precis som Steve Rubel på Micro Persuasion säger i en artikel på Clickz.com så är det inte hela sanningen.

"You can look at traffic statistics, but they shouldn’t be used to indicate the blog’s health," he said. "[Traffic volume] is a nice boxcar number, but it doesn’t mean anything. You may have 100 media hits, but what if they’re all negative?" (Steve Rubel)

Zachary RodgersClickz.com har pratat med flera bloggexperter om ämnet och tror att lösningen är att mixa de traditionella värderingsinstrumenten för hemsidor (pop-up-enkäter, kvalitativa intervjuer m.m.) tillsammans med de befintliga verktyg som redan finns i bloggsfären; kommentarer, trackbacks och listningar. Enligt Steve Rubel kan ytterligare en metod vara att undersöka hur sökmotorresultaten ser ut innan och efter lanseringen av en blogg för att se hur varumärket diskuteras och omnämns generellt. Ungefär som att mäta pressbevakningen innan och efter en PR-aktivitet. Bob Cargill, senior creative director på Yellowfin Direct Marketing menar att det är lättare att mäta effekten av en blogg än vanliga reklam- och PR-kampanjer. Du får en direkt feedback på dina inlägg och har en direkt kommunikation med läsarna. Genom trackbacks och kommentarer kan du snabbt avläsa vilken typ av inlägg som genererar trafik och vilken respons innehållet fått. En möjlighet man sällan får i traditionell marknadsföring.