Låt filipinerna göra PR-jobbet

Kan man outsourca PR-tjänster till företag i filipinerna? Jeremy Pepper berättar om hur den filippinska PR-byrån RPA & Communicate skickat ett erbjudande till ett antal amerikanska PR-chefer.

"Philip Abadicio, managing director, cited “increasing labor costs in the U.S.” in offering to write press/broadcast releases and reports, develop strategies and create PR plans."

Enligt Pepper kan den här sortens lösningar fungera hyfsat, men han oroar sig för en utveckling där uppgifter som vanligtvis skulle ålagts juniora PR-konsulter eller trainees läggs över på outsourcingföretag. Risken blir att de egna byråerna får svårt att säkra rekryteringen och återväxten eftersom det bara finns plats för de seniora positionerna inom företaget. Alla erfarna konsulter har en gång varit rookies. Om man hoppar över den personalkategorin mjölkar man långsamt ut även den seniora styrkan eftersom återväxten uteblir.

"Talk to any recruiter right now, and they will tell you that there is a whole generation of PR people missing: AEs to SAEs. This level left the industry when the bubble burst, as they were the easiest level to let go. So, if we outsource that level, we will once again be in a crunch to find the higher level."

2 kommentarer

I´ll try to translate the post for you and send it via e-mail. Don´t want to make a fool of myself by exposing my poor english language skills right here. 🙂
best regards
/Fredrik