Storytelling – gammal metod med modern tillämpning

Många företag bygger sitt varumärke delvis med hjälp av storytelling, ibland medvetet men ofta omedvetet. Till exempel gillar man att höra historien om Ingvar Kamprad och hans fantastiska entreprenörsanda när han grundlade och dessutom drev hela utvecklingen av IKEA-konceptet till en världsomspännande möbelkedja. Internt i företaget cirkulerar dessutom otaliga historier om hur han mött medarbetare, på olika nivåer, och lämnat efter sig starka intryck. Den så kallade IKEA-kulturen genomsyrar arbetsmiljön och beslutsfattandet i hela företaget.

Matts Heijbel driver sajten Storytellers – Storytelling i organisationer och är i startgroparna med att starta en blogg i ämnet. Under tiden kan man läsa några nyhetsbrev på sajten. Det senaste berör flodvågskatastrofen och exempel på hur den urgamla berättartraditionen räddade många människor undan vågen. Ingen rocket science direkt men våra nuvarande metoder för erfarenhetsutbyte kanske inte är så välutvecklade som vi tror.

"De har hört de gamla berätta om detta och de har tidigt fått lära sig att om marken skakar och elefanterna blir oroliga så ska de snabbt söka sig upp till högre terräng. Så när jorden skakade i julas gjorde de så. Flydde till högre belägna platser. Av en befolkning på cirka 77.000 lär bara 7 ha omkommit trots att man drabbades först av alla. Man hade helt enkelt en kunskap om detta levande genom berättartraditionen. På managemantengelska skulle man kunna säga att det fanns en fungerande knowledge management som här använde sig av berättarverktyget. Man hade ett sätt att med berättarteknik överföra kunskap och önskvärda beteenden." (Läs hela nyhetsbrevet här)

Min uppfattning av storytelling är att det egentligen är en väldigt grundläggande och väl fungerande metod att dela med sig av värderingsskapande erfarenheter eller händelser. Att använda metoden medvetet handlar om att ta fasta på de goda situationer eller historier som redan finns inom en organisation och förmedla dessa på ett genomtänkt sätt. Det handlar inte om att fabricera eller skruva till historier som saknar verklighetsförankring. Det är också viktigt att skapa en förpackning till storyn som går att variera och anpassa beroende på situation och berättare.

1 kommentar

Hej! Kul att det finns fler som är intresserade av storytelling! Vi har just startat vår blogg, men The Story Lab har arbetat med storytelling i snart fem år så vi har en hel del kul att berätta.