Vannevar Bush skrev om internet för sextio år sedan

"Wholly new forms of encyclopedias will appear, ready-made with a mesh of associative trails running through them, ready to be dropped into the memex and there amplified."

Så här beskrev Vannevar Bush fenomenet internet för sextio år sedan. Chris Sherman berättar i en artikel på SearchEngineWatch.com om hur Bush tidigt förutsåg det världsomspännande nätet.

"In 1945, when computers were little more than bulky, awkward calculators, Bush expounded on concepts we recognize today as personal computers, massive digital memory storage and "associative linking.""

Redan 1945 hade Bush idéer om datorer sammankopplade i nätverk och den moderna bildskärmens utseende. Framtidsvisonerna av Vannevar Bush finns sammanställda i uppsatsen As We May Think som finns tillgänglig i html-version. Den intressanta artikeln publicerades ursprungligen i The Atlantic Monthly i juli 1945.