PR-latte – hur svenskarna lärde sig dricka mjölk igen

Det var slutet av 90-talet och människorna bakom branschorganisationen Svensk mjölk var bekymrade. Det dracks för lite mjölk i Sverige. PR-byrån Prime berättar hur arbetet med att förändra kaffeopinionen gick till. Med hjälp av en lyckad PR-satsning som inleddes år 2000 har mjölkdrickandet i form av Caffè latte ökat betydande.

"2001 uppgav 70 procent av alla kaffedrickare att de aldrig dricker caffè latte. 2002 hade siffran sjunkit till 57 procent och 2003 till 50 procent. Varannan svensk kaffedrickare dricker alltså en latte åtminstone då och då."

Människor väljer också i allt större utsträckning mjölk till kaffet och latte har knuffat bort konkurrenter som espresso, bryggkaffe och cappucino från 17 % av kaffedrickarnas "top of mind" jämfört med 3 % när kampanjen inleddes. Redogörelsen för hur kampanjen gick till visar hur lite slumpen har att göra med många av våra konsumtionsmönster. Vissa kampanjer är förstår mer tydliga än andra.