Blogging Planet ska öka intresset för Corporate blogs

Elizabeth Albrycht, Christophe Ducamp, Guillaume du Gardier och Neville Hobson har startat Blogging Planet, en ny konsultverksamhet med syfte att hjälpa företag i Europa och USA att använda bloggar, wikis och RSS-flöden strategiskt, som en naturlig del i den befintliga kommunikationsplattformen.

"We formed this alliance because we believe that, by pooling our individual skills and experience, we can show organizations what networked, distributed communication – what some people call participatory communication – can really do for them."

Det ska bli intressant att se vilket genomslag dessa rutinerade bloggare kommer att få utanför blogsfären. Jag har tidigare skrivit om Elisabeth Albrychts teorier kring nya kommunikationsmodeller och det paradigmskifte inom området som hon upplever sker just nu. Corporate blogs är definitivt på frammarsch. På Nevilles blogg läser jag även om en artikel i Wall Street Journal som menar att en Corporate blog är ett utmärkt sätt att få återvändande kunder till företagets webbplats.

"Online DVD-rental company GreenCine’s blog, GreenCine Daily, […] sparked a 20-fold rise in hits on the GreenCine Web site to about one million a month. Even better, films critiqued by the blog’s two writers are often snapped up by renters. Despite little marketing, membership numbers and revenue have doubled in the past year."

Neville menar att man inte behöver vara Microsoft eller General Motors för att dra nytta av en blogg i PR- och marknadsföringssammanhang. I Sverige har vi till exempel den lilla cykelförsäljaren Okee som driver en blogg kring projektet att lansera en ny cykelmodell på den svenska marknaden.