Pudelmanöver VD:s bästa strategi

PR-och Public Affairs-företaget Burson-Marsteller har tillsammans med Wirthlin Worldwide gjort en undersökning av hur 150 VD:s från företag på Fortune 1000-listan tar ställning i frågor kring ansvarsfördelning vid större kriser och när det gäller att rädda företagets anseende.

”68 procent av de tillfrågade hävdar att VD ensam har ansvar för att rädda företagets goda rykte medan 32 procent menar att det är en fråga för styrelsen. Detta beror på att VD:n så starkt förknippas med företages anseende och därmed förväntas ta på sig ansvaret.” (från Burson-Marstellers svenska sajt)

”CEOs today are strongly linked to their company’s reputation, so when the organization has suffered damage to its reputation, business influencers expect CEOs to take full responsibility for repairing it,” remarks Patrick Ford, chair of Burson-Marsteller’s´Global Corporate/Financial Practice.” (från rapporten The road to reputation recovery, pdf-fil)

Att snabbt gå ut med rak, öppen och ärlig information kan begränsa skadorna för ett företag som drabbas av ett skandalavslöjande eller andra former av varumärkeskrossare. En intensiv period med rutschbaneåkning på medias rivjärn brukar ändå följa den typen av skuldmedvetenhet. Dock blir slutresultatet oftast att företaget och varumärket skadas betydligt mindre jämfört med den mer ostrategiska ”lägga locket på”-manövern eller varför inte ”förneka in till oändlighet”-taktiken. Precis som i vanliga relationer människor emellan kommer man långt med att erkänna sina brister, kommunicera en vilja att förändra sig och en handlingsplan för hur det ska gå till.