Hur kan man avkoda mediabudskap?

Nätverket Allt är möjligt ger på sin sajt handledning i hur man avkodar medias budskap och även själv blandar sig i samhällsdebatten. Även om Allt är möjligt verkar ur ett feministisk perspektiv kan deras metoder för mediakritik och påverkan användas inom de flesta områden där man upplever en obalanserad eller snedvriden mediarapportering. Under rubriken Gör det själv listas ett antal åtgärder för aktiv mediakritik. Vissa av teknikerna är något för radikala för min smak men jag gillar dock avsnitten som handlar om att kontakta medieproducenter, skapa opinion och bygga nätverk. Mediekritisk debatt kan du följa på t.ex. www.mediekritik.nu eller www.papertiger.org.