Men hur blir det med barnen då?

Hur kommer kärnfamiljen se ut i framtiden? Vilka relationsnätverk kommer andra generationens skilsmässobarn att skapa när de själva skaffar barn? De kommer att outsourca barnskötseln. Det menar Johan Peter Paludan på det danska institutet för framtidsforskning. Han skriver om barns roller och villkor i framtiden i artikeln Moving Towards A New Policy For Children? och menar att ansvaret för barnen i större utsträckning kommer att delegeras till sociala servicefunktioner i samhället. Vi har med all tydlighet visat att vi många gånger prioriterar jobb och karriär före familjetid. Valet att spendera mer tid med barnen är inte en omöjlighet i de flesta fall, ändå väljer fler att kombinera en krävande karriär med familjelivet.

"There are reasons to believe that parents are less important to children’s development than interaction with peers. If that is so, the absence of the parents for long hours is not so important. Better physical surroundings would also benefit the children. Whether they themselves would appreciate a better child/adult ratio is more debatable."

"A continued focus on work will encourage what could be termed ’outsourcing’ child policy. By that we mean a policy where someone, be it the public or the private sector, assumes the duties that the family is too busy to assume."

Jag upplever att det finns många tabun och skuldfrågor inom det här området. Att vara en "god förälder" är ofta synonymt med ideal som gällde för 40-50 år sedan och som är svåra att kombinera med dagens samhällssituation. Det kanske är dags för curlingföräldrarna med skuldkänslor upp till öronen att släppa en del av prestigen och fundera på alternativa sätt att ta hand om sin familj jämfört med den bullbaksdoftande sällskapsspelande söndagspromenerar-föräldern de ser framför sig. Inte helt otippat tror jag på större nätverk kring barnet än bara föräldrarna. Fler människor som tillsammans skapar större möjligheter för barnet att spegla sig mot omvärlden och få erfarenheter från olika sociala miljöer.

3 kommentarer

Den är väl outsorcad redan idag? Dagis, lekis, skolan, fritids… och lumpen, typ. Fungerar som utbildning- och uppfostringsanstalter (och ibland inbillningsanstalter) där man dumpar av barnen.

>Pelle
Det är sannerlingen ingen ljus bild som rapporten visar upp av nuläget i Danmark (och Sverige också kan man förmoda)
”The birthrate is in rapid decline.
Children are perceived as a burden instead
of a blessing.
More and more people complain that living
a modern balanced life with children is
difficult.
The social, political and economic
consequenses of the declining birthrate is
severe.
A childless future is an issue facing all
developed countries.”
>Dennis
Jag tror inte att ”outsourcad” barnomsorg nödvändigtvis är av ondo om den sker på ett bra sätt. Precis som jag skriver i inlägget tror jag att vi i framtiden kommer att få revidera vår bild av vad som kännetecknar en ”kärnfamilj”. En hållbar utveckling gissar jag kan vara ökad kollektivistiskt tänkande kring barnets liv (vilket i praktiken redan skett genom många skilsmässor som skapat två extra föräldrar i barnens liv och ibland fler antal syskon, mor- och farföräldrar etc. dock på bekostnad av de negativa konsekvenserna av den faktiska skilsmässan).