Har du ett lejon bakom ryggen?

Hur använder man research på bästa sätt och hur kommer det sig att väl underbyggda resultat och slutsatser blir lättviktiga (och till och med ignoreras) till förmån för adhoc-lösningar när det väl hettar till?

Hur använder man research på bästa sätt och hur kommer det sig att väl underbyggda resultat och slutsatser blir lättviktiga (och till och med ignoreras) till förmån för adhoc-lösningar när det väl hettar till? Hans Eric Melin har gjort ett inlägg i ämnet och gör en intressant liknelse med att stå inför ett stup och bedöma kvalitén på den bro som leder till andra sidan samtidigt som ett hungrigt lejon letar efter middagsmat någonstans i närheten av där du står.

"In marketing too many conduct research as there were no lion in sight. But when there suddenly is, they throw all research and run in panic. That’s why essential qualities of a good marketer often are "to run fast" and "have great luck"."

Hans ger oss sina tankar utifrån dels beslutfattarens och dels researcherns perspektiv samt listar ett antal saker som man bör tänka på i dessa två roller. Vidare beskriver han vad resultatet av utförd research egentligen ska leda till:

"Although research may be advanced and complex the decisions that are to be based upon it normally aren’t. The questions that initiated the research often are about "left" or "right", "yes" or "no". Then research should be designed to answer those questions. Before the lion bites."

[Tips via: Hans Eric MelinLet´s change people´s minds]