Nya medier ersätter inte gamla, enligt Shel Holtz

Communintelligence skriver Shel Holtz om de nya mediernas framväxt och dess relation till tidigare etablerade kanaler för information och kommunikation:

"Radio was supposed to replace print. Television was supposed to replace radio. Now blogs are supposed to replace Web sites. The truth is, new media channels assume the roles for which they are better suited than the older channels. And the older channels adapt to do what they’re best at."

Det här innebär alltså att vi får fler och fler kommunikationskanaler nischade efter budskapets innehåll. Jag håller med delvis men min uppfattning är att t.ex. hemdatorn håller på att ta över funktioner från olika media där den gamla tekniken försvinner helt eller marginaliseras till ett fåtal entusiaster.

3 kommentarer

Tips för söndagsläsningen

Speak Up har funderat över hur ett lands varumärke kan byggas med hjälp av landets valuta: The Branding of a Country through the Design of its Currency som bygger på en uppsats i ämnet (pdf). Att se det hela i ljuset av en mer och mer digital ekonomi ä…

Möjligen kan man fråga sig vad ett medium är. Är det tekniken eller är det innehållet.
På TV-sidan kommer självklart mycket att hända genom både video on demand och digitala inspelare (DVR). Broadcastad TV kommer att innehålla mer av vad vi vill dela med andra vid en given tidpunkt (hur fan kunde Olinda göra så igår). Här betyder DVR att vi kan förskjuta tittandet ett par minuter men vi behöver inte lägga in det på ett videoband som ingen kom ihåg vad det var på från första början.
Video on Demand kommer att lämpa sig för sådant vi inte behöver se just nu utan snarare när vi helst vill, typ filmer och TV-serier.
Men samtidigt är det ju samma innehåll i hög grad, som bara får nya teknikbärare. Samma sak gäller radio och egentligen det skrivna ordet.
Så jag är helt enig. Våra vanor kommer att förändras. Mycket av innehållet är det samma. Men när det kommer in i ett nytt sammanhang utvecklas det ytterligare.

”It´s still all about content” som kvinnan i The Desk sa i kvällens avsnitt. ”And we got 8 millions blogs to prove it” sa en annan i panelen. (Tyvärr kom jag in sent och såg bara de sista minuterna, därför såg jag aldrig namnen på gästerna.) Repliken kom efter att de diskutera det faktum att varken böcker, tidningar eller andra ”gamla” medier försvunnit efter internets genombrott så som man förutspådde i mitten av 90-talet.
”Möjligen kan man fråga sig vad ett medium är. Är det tekniken eller är det innehållet?” – The medium IS the message sa ju vår gode McLuhan. 🙂
Ang. TV-utvecklingen gjorde de i The Desk även en liknelse mellan det som i framtiden blir gratis TV med det som idag är gratistidningar. Samma typ av utveckling väntas komma på TV-området.