Vox är verktyget för bloggaren utan planer på världsdominans

VoxVi lever i individualiseringens tidevarv och genom bloggexplosionen lärde vi oss att det personliga blir viktigare, både ur ett individ- och organisationsperspektiv. Företagsledare bloggar för att personalisera varumärket, ledarskribenter fyller igen luckan mellan det offentliga och privata genom att parallellblogga och företag som Buzzador försöker få oss att köpa tanken om Word of Mouth som den bästa (och enda) marknadsföringsmetoden. I kölvattnet av den utvecklingen lanseras många olika verktyg för att bli personlig på nätet. SixApart har utvecklat de populära tjänsterna Movable Type, TypePad och Livejournal och kommer senare i år att lansera en ny bloggtjänst kallad Vox. Den här gången är målet inte att göra hela världen till en bättre plats med dina inlägg utan du får istället möjligheten att avgränsa vilka personer som förtjänar din visdom som kan bestå av text, bild, ljud och video. SixApart tror nämligen att många skräms av att blogga personligt med hela den globala byn som potentiell läsare, och försöker genom Vox fånga upp de människor som egentligen mest vill nå sina befintliga kontakter och vänner.

"With Vox, we’ve given people control over what they share and who they share it with. We believe that control over privacy will give people the freedom to write and share with the people they care about. We also believe that the promise of the Web is best fulfilled when stuff "just works." Vox uses the latest technology to make the experience of posting, editing, and managing as easy as possible. And Vox plays well with other web services. We’ve made it incredibly simple to import from the services you already use, such as Amazon.com, YouTube, and others. Look for cooperation with other services to be a hallmark of Vox."

Vox blir delvis en konkurrent till det egna väletablerade LiveJournal som varit igång i sju år. Själva förklarar SixApart att LiveJournal "has developed in both its scope and its need for powerful customization." Som jag uppfattar det vill man gå tillbaka till grunden och skapa ett enkelt och användarvänligt verktyg från scratch som tangerar både behovet av ett fristående enkelt bloggverktyg och ett community. Enligt vad jag läst i diverse kommentarer finns en del kritiska röster kring LiveJournals gränssnitt och anpassningsmöjligheter, så det är möjligt att Vox blir ett efterlängtat tillskott i SixApart-familjen. Målgruppen för Vox är dock bredare än för LiveJournal.

Hela konceptet liknar MSN Spaces väldigt mycket och det är förstås ingen slump. Loïc Le Meur från SixApart och Moz Hussain från MSN Spaces talade på Bloggforum 3 i höstas och Moz nämnde då begreppet Relational Media som ett sammanfattande namn på blogg/community-hybrider. Synen på avgränsade "privata" bloggar var också något som diskuterades under föreläsningen och alla var inte överens om dessa verktygs givna plats i blogguniversumet. Läs gärna mitt sammandrag från dagen som fördjupning.

[Länktips: Webbomedia]