Left brain marketing

David English förklarar på Teradata.com vad Left brain marketing innebär med utgångspunkt från Eric Schmitts teorier. Schmitt är Senior analyst på Forrester.

"Right-brain thinkers view potential customers on a simple linear scale. "The marketers for a luxury sports car will say, ’This car costs $75,000, so the more income in a household, the more likely they are to buy it," explains Schmitt. "Well, that’s not at all the case. There will be huge numbers of high-income households that will have no interest in the products whatsoever. And there will be clusters of people that are not the highest income, but who are passionate about the sports car." To build that kind of nuanced understanding of your customers and prospects, there’s no substitute for collecting as much information as you can-provided it’s accurate, relevant and timely. "The database of customer information you build will define the boundaries of what you can do,"

Återigen ett exempel på att diversifiering och anpassning är framtidens melodi. Left brain marketing är förstås ett buzz-ord i mängden som Hans Eric Melin säkert skulle sagt (och inte heller nytt – den tidigaste referensen jag hittat är från 2003). För mig är begreppet nytt men betydelsen gammal. Jag snubblar dock över dessa marknadsföringsteorier som gång på gång pekar på en komplexitet hos och individualisering av reklam och marknadsföring som i framtiden verkar oundviklig. Totalt sett skapar det en känsla av att begrepp som "massmedia" allt oftare bör användas med försiktighet.

2 kommentarer

Javisst är det ytterligare ett buzz word i mängden som egentligen inte handlar om nya tekniker eller metoder (vilket väl vore motiverat för att kallas en ny slags ”marketing”), utan bara, precis som du skriver, en insikt som många av oss haft sedan länge.
Å andra sidan är det väl inte fel med begrepp som är pedagogiska då det uppenbarligen sker mer ”Right brain marketing” i världen och majoriteten därmed inte fattat galoppen.
Men, är jag helt ute och cyklar, är det inte höger hjärnhalv som är den kreativa och som används mest av vänsterhänta….eller va fan. Perhaps I’m a no-brainer.

Jag har inte koll på det här med hjärnhalvor. Höger eller vänster beror väl på från vilket håll man tittar 😉
Håller med dig helt angående den pedagogiska finessen med nya buzz-marketing-ord. Vore kul att göra en *-marketinglista för att se hur många ord på samma sak man kan hitta.
Buzz-marketing är kanske i sig ett buzzword? 🙂