Den största varumärkesvärlden

I december skrev jag om varumärkesvärldar och hade förstås iPod och mina iakttagelser från tunnelbanan som belysande exempel. Så här i efterhand tycks det allt annat än slumpmässigt. Media Culpa rapporterar om succén för iPod som enligt den norska tidningen Propaganda slår ut både Mc Donald´s och Nokia när det gäller förekomst i media under 2004. Även bloggare skriver om iPod. Den klår både Coca-Cola och Microsoft när det gäller uppmärksamhet i bloggsfären enligt BlogPulse (också via Media Culpa). Apple har insett styrkan i ett av sina varumärken och tanken är antagligen att den som en gång prövat gränssnittet på en iPod och fått en försmak av Mac-pedagogiken blir lite positivare till de övriga Mac-produkterna. iPod är helt enkelt en bra mp3-spelare och en utmärkt ingångsprodukt till Mac-världen.