Mannen fortfarande norm i nyhetsrapporteringen

Dagens media rapporterar från Flickaprojektets seminarum riktat till skolpersonal och ungdomsledare. Enligt en rapport sammanställd av Gunilla Jarlbro, docent i journalistik och masskommunikation, ser obalansen i nyhetsrapporteringen när det gäller män och kvinnor likadan ut idag som för trettio år sedan.

"Det är fortfaranden mannen som är norm. Man säger en kvinnlig politiker, men inte den manliga politikern Göran Persson, säger Gunilla Jarlbro" (Dagens Media)

Flicka-seminariet anordnades för att bland annat hjälpa skolpersonal och ungdomsledare med Logo_flicka_1konkreta tips och råd på hur de kan jobba med genus och jämställdhet i skolan. Samtidigt presenterade Gunilla Jarlbro den undersökning som ligger till grund för ovanstående bistra slutsatser.

Jag har skrivit om projektet tidigare och då uppmärksammat några av kampanjerna samt problematiken i att Charlotta Gustafsson (chefred. Vecko-revyn) sitter med i Flickas advisory board. Den nya undersökningen kopplad till genus i nyhetsrapportering pekar på en aspekt av den svenska jämställdhetsdebatten som jag tycker är väldigt intressant.

Det har inte hänt så mycket men det finns en officiell ton i debatten som i korta drag går ut på att Sverige är det mest jämställda landet i världen och att vi verkligen kan dunka varandra i ryggen av jämställd stolthet. Samtidigt uppmärksammar till exempel Flicka-projektet en allt djupare problematik som ligger latent och pyr. Kraven på hur unga tjejer (och för all del unga killar) ska agera, se ut och på andra sätt bygga sin identitet verkar ha en tendens att bli allt mer extrema. De här strömningarna tycker jag mig ha kunnat följa när jag under 1998 och 2000 under min utbildning genomförde två olika undersökningar om dels hur ungdomar framställs i svenska tv-program samt hur ungdomar reflekterar, samtalar om och konstruerar sin sexualitet (kopplat till mediekonsumtion).

1 kommentar