Proffsbloggare – ditt nya yrke?

Kan man leva på att blogga? På iaochblog (International Association of Online Communication) skriver bloggexperten Steve Rubel om det faktum att allt fler har bloggandet som yrke, något han tror kommer bli ännu vanligare i framtiden. (Tips via Elizabeth Albrycht på CorporatePR)

"I believe that over the next few years most product categories and industries will be “covered” by professional bloggers. These blogs will be better resourced, more professionally produced, and will likely have more compelling content than amateur or hobby blogs.  They will also be more aggressive about site promotion and traffic generation."
[…]
"Customers and other stakeholders will increasingly use professional blogs as part of their product and company research efforts, and these blogs will impact corporations much like traditional media has done in the past."
(Läs hela inlägget…)

Steve är noga med att påpeka att de vanliga amatörbloggarnas framtid också ser ljus ut, men att i områden där det finns ett finansiellt intresse blir vanligare med Corporate blogs eller professionella bloggförfattare. Det återstår dock en del frågetecken kring utvecklingen mot allt fler proffsbloggare. Steve Rubel tar själv upp några oklarheter och det jag själv funderar på är om det kommer ske en tydligare uppdelning inom bloggsfären mellan professionella bloggar och amatörbloggar. Hur påverkar den här utvecklingen förtroendet för bloggar i allmänhet hos "vanliga" läsare och kommer bloggbegreppet att snabbt hamna på buzz-ordlistan med tanke på den senaste tidens exploatering i de traditionella medierna? Blir ordet blogg så uttjatat att det i en svacka bestående av begreppsförvirring (allt möjligt är helt plötsligt en blogg) skapas en trötthet inför fenomenet som sådant?