Bill Bernbach höll brandtal för kreativiteten

Jacktext.nu tipsade mig om den svenska översättningen av William "Bill" Bernbachs beryktade tal från 1966 på the American Association of Advertising Agencys årligen återkommande konferens. Bill var där för att ta emot pris för sin Volkswagenkampanj och passade då på att ge sin syn på vad god reklam innebär och vad begreppet kreativitet egentligen står för.

"Vi har en fackterm i reklambranschen som de sista åren har använts allt oftare och med ett upprörande lättsinne. Jag skulle tro att jag är upprörd inte så mycket för att den används felaktigt utan för att den används ansvarslöst. Termen är kreativitet. Detta ord har dyrkats blint. Det har bekämpats. Det har förtalats. Det har exploaterats av skrupelfria personer. Det har med berått mod utnyttjats av ohederliga i branschen. och, kanske värst av allt, det har missförståtts av goda och hederliga men principfasta reklammmän." (läs hela talet här)

Det märks att det var en annan tid när Bill höll sitt berömda tal (bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv). Dock håller det mesta av hans synpunkter och definitioner än idag. Jag gillar särskilt hans beskrivning av den intuitiva förmågan hos vetenskapsmän och forskare som ofta utan logiska förklaringsmodeller ger sig i kast med nya teorier. Kreativitet är en viktig ingrediens även för en matematiker. Enligt Bill Bernbach är det en förutsättning för utveckling och framsteg och det behöver inte alltid finnas en tung verifierad teori i botten. Problemet är när begreppet missbrukas och säljs som en dussinvara off-the-shelf vilket Bernbach redan 1966 tyckte sig se en utveckling mot.