Om Communities – ny rapportbok gör nedslag i Community-Sverige

Om_communities Du minns kanske att jag var på en Think Tank om Communities i höstas. Sammankomsten var en del i ett större projekt kring communities som nu publicerats i bokform. Eftersom jag skrivit en del om bland annat virtuella ekonomier här på bloggen så har jag även bidragit med en artikel. Boken heter Om Communities (pdf-fil 1,9 mb) och baserar sig på forskning, artiklar, intervjuer och samtal mellan olika aktörer på området. Bakgrunden till projektet beskrivs så här:

"Ofta beskrivs communities i en akademisk kontext ur ett socialpsykologiskt eller teknologiskt perspektiv, alternativt så är den mediala beskrivningen en mix mellan identitetssökande tonåringar och utrymme för olika hälsotips. En mer nyanserad bild av communities är på många sätt nödvändig. […] Boken är tänkt att ge ökad förståelse för fenomenet communities med dess sociala effekter och kommersiella möjligheter."

Boken är framtagen i ett samarbete mellan Fiber Optic Valley, World Internet Institute och Digital Futures Group Europe. Den inleds med tre artiklar om communities skrivna av Janne Svensson från World Internet Institute, Jeffrey Cole, professor vid Annenberg School for Communication samt jag själv, härifrån. Här följer några axplock:

Janne Svensson, i artikeln Internet och Sociala Beteenden
"Borde då inte hypotesen när det gäller hur Internet skall påverka människor socialt vara: –”Med ett ökat Internetanvändande så kommer kontakten med andra människor att öka”. Enligt Svenskarna och Internet 2000 så var ” förmågan att kommunicera med andra människor” det vanligast förekommande motivet till att skaffa Internet. 62% av de svarande uppgav detta."

Jeffrey Cole, i artikeln The Importance of On-Line Communities
"Today, the Internet has completely rewritten the rules of community, quickly emerging as one of the two or three most significant innovations in communication technology possibly since the introduction of print in the 15th century. Entering a few words into a computer can enable a person to create a new community, to locate a pre-fabricated community, or to deliver a message to potential friends and colleagues; there is no longer any need to physically travel to the same location in order to meet, converse or collaborate."

Fredrik Wass, i artikeln Virtuella Världar skapar Virtuella Ekonomier
"Idag skapas mycket av vår världsbild och våra erfarenheter från information distribuerad via böcker, TV, radio, tidningar och Internet, ofta i form av färdigpaketerade texter, program eller sajter. Gränsen för vad jag själv upplevt och vad jag via media tagit del av börjar dock suddas ut när erfarenheterna skaffas genom ett i allra högsta grad aktivt deltagande i en virtuell värld. Då handlar det inte längre om att passivt ta del av information utan om att själv utforska, interagera och socialisera. Du har din onlineidentitet som självbild och tusentals andra människor över hela världen som dina grannar."

Vidare intervjuas företrädare för fyra svenska communities med olika inriktning men med framgångsrika koncept. De som intervjuas är Hans Eklundh, Idé och utveckling vid MälarnetCity, Rickard Eriksson, grundare av Lunarstorm, Andreas Dahlin, VD för Shortcut och David Elmfeldt, redaktör och ansvarig för Fotosidan.se.

Malarnetcity Hans Eklundh
"Snart går Sverige till val och på MälarnetCity kommer man att hitta de klassiska valstugorna. Politiker kommer att finnas tills hand för att svara på frågor precis som på vilket torg som helst."

Rickard Eriksson
"Det som framtiden troligtvis för med sig för communities, är en mer multimedial fas där videochat och webcam blir vanligt. Begränsningen idag är framförallt tekniken. Bredbandet är inte så pass utbyggt att alla kan dra nytta av det idag och när vi formar Lunarstorm gör vi det så att alla ska ha möjlighet att använda tjänsterna, berättar Rickard Eriksson som också tror att våra relationer förändras."

Andreas Dahlin
"Med Internet kommer möjligheten att tagga upp all information. Detta gör det möjligt att direkt söka efter andra människor som delar mina intressen och erfarenheter vilket hjälper mig att snabbt komponera ett kontaktnät som passar mina egna avsikter. […] – Shortcut bidrar med ett ypperligt verktyg för att kunna skapa ett stort kontaktnät utan att vara begränsad till dem man träffar personligen. Men det är du själv, i egenskap av medlem i communityn, som förvaltar dina relationer."

David Elmfeldt
"På Fotosidan får man endast agera som privatperson och all form av marknadsföring är förbjuden i forum och chat. – Det märks direkt om någon försöker göra smygreklam för en produkt eller tjänst i ett forum och medlemmarna är väldigt bra på att rapportera om de
misstänker att det handlar om marknadsföring, berättar David Elmfeldt. […]- Vi kommer aldrig att ta in irrelavanta annonser för att få möjlighet till att
göra stora vinster, säger David Elmfeldt."

Slutligen finns ett referat av den Think Tank som ägde rum i september 2005. Där diskuterade vi bland annat affärsmodeller för communities och den generationsproblematik som kan kopplas till fenomenet:

"En frågeställning som hör ihop med detta och som också diskuterades var när användandet av Internet i det sociala livet blir mer allmänt accepterat. När kan en 45-åring, som är mer köpstark och villig att betala än till exempel en tonåring, säga att han eller hon lagt ner timmar på att spela spel över nätet utan att det anses suspekt? Vilken massa krävs för att en värderingsförändring ska ske?"

Rapporten utgör ett nedslag i Community-Sverige 2005-2006 och kommer säkert bli intressant att lyfta fram om några år för att se hur de sociala medierna utvecklat sig och hur integreringen med offline-livet fortskrider. Upphovsmakarna bakom boken kommer att fortsätta med ytterligare forskningsprojekt kring communities som kan vara värt att återkomma till:

"På World Internet Institute och Fiber Optic Valley kommer vi framöver att fortsätta studera communities. Nästkommande projekt kommer att ske i samarbete med affärsängel-nätverket X-Invest och ska fokusera på affärsmodeller och den kommersiella nyttan med communities, samt den virtuella ekonomin kontra den reella."

Här är de personer som medverkat i rapportboken Om Communities:
Janne Svensson – VD för World Internet Institute
Jeffrey Cole – Professor vid USC Annenberg School for Communication
Fredik Wass – Medie- och kommunikationsvetare, bisonblog.se
Hans Eklundh – Idé och utveckling vid MälarnetCity
Rickard Eriksson – Grundare av Lunarstorm
Andreas Dahlin – Chefredaktör för Shortcut
David Elmfeldt – Redaktör och ansvarig för Fotosidan.se
Ove Joanson – Ordförande för Sveriges Radio & mediakonsult vid Media Conglomerate
Petra Malmgren – Förbundsordförande för Sverok
Bo Hedin – VD för SvD Nya Medier och grundare av aftonbladet.se
Mats Åkerlund – Chef för SR Nya Medier
Per Laurell – VD för Innovesta AB
Patrik Lindén – Informationsansvarig på II-stiftelsen
Gert Bagge – Fiber Optic Valley & Acreo
Karin Nygård Skalman – Processledare för Fiber Optic Valley
Christoffer Nilsson – Uppsala universitet & World Internet Institute
Micke Kedbäck – Investment Manager vid X-invest
Johan P Bång – Processledare för Future Position X
Johan Lindström – IT-coordinator vid Future Position X
Jonas Lemon – Frilansjournalist
Jessica Hammerin Nordin – Projektledare vid Digital Futures Group

2 kommentarer

Faster, until she came, and as she came she entitled all over her visits face. My siding is invitingly complicated, I am a britney spears and no underwear photo who craves entention continuously well hung guys.