Följ pengarna när du bygger webb

Johan Berndtsson på inUse summerar hur webbprojekt ska drivas.

"Om jag inte är noga med syftet och vilka effekter jag vill få ut,
och använder denna kunskap aktivt i design- och prioriteringsarbetet,
så kan jag heller inte styra mitt projekt så att effekterna faktiskt
kommer att uppstå. Styrmöjligheten reduceras då till tid och kostnad,
och målet reduceras till en webbsajt med ett antal listade funktioner. Hur får jag då reda på vilket syfte som är viktigast?
I det här fallet är det enkelt. Fråga marknads- och
försäljningsavdelningarna hur man tjänar sina pengar idag, och hur det
kommer se ut under de närmaste 10 åren. Följ pengarna."

Hela inlägget>>