Blogguppsats: Svenska politiker är dåliga på elektronisk medborgardialog

Tone_salvesen_1Tone Salvensen är från Norge och har precis avslutat sina studier i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. Hennes examensarbete handlar om bloggar sett ur ett demokratiseringsperspektiv. Här berättar hon om arbetet med uppsatsen och de slutsatser hon dragit. Bland annat kritiserar hon den svenska regeringen för dess otillgänglighet i de nya elektroniska kommunikationskanalerna.

Bloggar är ett populärt område att skriva uppsatser om för landets kommunikationsstudenter. Jag har tidigare intervjuat Eleonora Cattana som tillsammans med Maria Börgeson skrev uppsatsen Bloggarna slår underifrån – uppsats om bloggarnas politiska roll. Båda uppsatserna refererar till Habermas demokratiideal från Borgerlig offentlighet och diskuterar medborgardialog ur olika perspektiv.

Hur kom det sig att du valde att skriva en uppsats om bloggar som fenomen utifrån den svenska regeringens demokratiideal?
Innan jul hade vi en kurs på programmet (Medie- och kommunikationsvetenskap) vid Malmö högskola som hette Digital Journalism. Där kom vi bland annat in på ämnet bloggar, och jag blev omedelbart intresserad. Jag hade självklart hört om bloggar sen tidigare, men visste knappast vad det var eller hur det fungerade. Jag skrev då en liten uppsats om bloggar. Samtidigt publicerade jag min egen blogg där jag skrev ett långt och seriöst inlägg om bloggar jämfört med Habermas demokratiska ideal från Borgerlig Offentlighet. Jag fick många bra och seriösa svar och blev mer nyfiken på fenomenet bloggar, hur det fungerar och vad människor får ut av dem.

När det blev dags för examensarbete var det ett naturligt val att skriva om bloggar. Jag hade en idé om att titta på bloggar i förhållande till yttrandefrihet och demokrati, eftersom bloggar i många sammanhang blivit omnämnt som ett forum för alla. Det perspektivet gjorde att det blev naturligt att undersöka bloggvärlden utifrån hur den svenska regeringens demokratiideal ser ut.

Vilka slutsatser kom du fram till i uppsatsen?
Uppsatsen är tvådelad. För det första ville jag ta reda på vilket demokratiideal den svenska regeringen vill uppnå. Det fanns inget självklart svar, och efter mycket ”grävande” kom det fram att den svenska regeringen strävar efter att uppnå ett ideal med deliberativa kvaliteter. Deliberativ demokrati står först och främst för att samtalet och diskussionen är viktiga, och att man tillsammans, genom samtal och diskussion skall uppnå konsensus (enighet).

Därefter tittade jag på bloggar och jämförde hur mina informanter (totalt 54 personer) använde sin blogg och andras med hur deliberativ demokrati fungerar. Min slutsats blev att bloggar inte fungerar så bra i det sammanhanget. Samtidigt kan man trots det säga att bloggar har många kvaliteter och att en jämförelse med deliberativ demokrati inte är helt ”rättvis” för bloggarna. Det finner många forskare som har frågetecken kring den uppmärksamhet som samtalet och diskussionen har fått i många teorier om demokrati, något jag också tar upp i mina slutsatser.

Jag kritiserar också den svenska regeringen för att inte använda bloggen eller andra former för direkt kommunikation i sin dialog med medborgarna, när de nu förespråkar deliberativ demokrati där samtalet och diskussionen är bland de viktigaste elementen!

Upplevde du några problem under arbetet?
Jag upplevde inte några direkta problem. Det var en bloggare som blev tillfrågad om att vara informant som inte trodde mitt projekt var seriöst och var mycket otrevlig (bland annat på sin blogg). Att han sen tog bort mina kommentarer i sin blogg var lite ironiskt med tanke på att jag satt och skrev om möjligheten som bloggen har för yttrandefriheten och möjligheten att uttrycka sig direkt i ett medium.

Är det något du upptäckte som du inte hade räknat med från början?
Först och främst var det lite överraskande att den svenska regeringen sätter så stor tilltro till samtalet och diskussionen, och att de därmed har ett ideal med deliberativa kvaliteter. Att regeringen är så pass otillgängliga när det gäller att kommunicera via IT (mail, blogg, nätbaserade diskussionsforum etc) var också överraskande och intressant med tanke på hur mycket de skriver om betydelsen av IT & demokrati!

Hur ser du på bloggarnas utveckling i framtiden?
Många menar att bloggen redan är på väg att dö. Jag tror att de flesta som tycker så är människor som inte är särskilt insatta i hur bloggar fungerar och vilken roll de spelar för otroligt många människor! Att bloggar blir mer och mer viktiga för den traditionella nyhetsmedierna är också ett tecken på att bloggarna inte håller på att dö ut.

Blogg_uppsatslogo

Ladda ner hela uppsatsen i pdf-format.

2 kommentarer

Blogguppsats

Bisonblog skriver om Tone Salvesens examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Högskola. Examensarbetet tar upp bloggar ur ett demokratiseringsperspektiv och finns som pdf-dokument hos Bisonblog.
Hur kom det sig att du valde att skr…

Bloggar ger ökad demokrati och jämlikhet?

Tone Salvensen har avrundat sina studier inom Medie- kommunikationsvetenskap med ett examensarbete om bloggar ur ett demokratiperspektiv. Fredrik Wass på Bisonblog har växlat några ord med henne kring uppsatsen.
På Fredriks fråga kring hennes slu…