Radio La Colifata – terapiverktyg med bloggliknelser

Radio_1 Åke Sandstedt är på resa i sydamerika och skriver om sina upplevelser och de människor han möter. Nyligen besökte han mentalsjukhuset Borda i Buenos Aires. Varje lördageftermiddag sänder patienterna på sjukhuset ett radioprogram. Personalen hjälper till med tekniken men det är patienternas perspektiv som är i fokus under sändningarna. Programmet kallas "La colifata" som betyder "den galna" på Buenos Aires-slang och når flera tusen lyssnare varje vecka. La Colifata har sänts i femton år och distribueras förutom sjukhusets egna sändningar genom över trettio olika radiokanaler i Argentina. När Åke beskriver Radio La Colifatas sändningar är det inte svårt att dra paralleller till vår kära blogosfär och vilka sociala mekanismer som får människor att vilja dela både stort och smått med omvärlden. Patienterna på Borda har helt plötsligt fått en egen röst och en möljighet till dialog med världen utanför från att tidigare varit isolerade i mentalsjukhusets egna universum. Liknelsen haltar, men just möjligheten att nå ut och göra skillnad utan dyr teknik eller andra krav på innehållet än det du själv bestämmer påminner mycket om bloggen som kanal och dess popularitet hos alla typer av människor med alla typer av åsikter.

"Allt de uttrycker – sång och musik förekommer också – alla idéer som de mer eller mindre tydligt luftar, mottas nämligen och kommenteras, inte bara av de närvarande utan också av radiolyssnarna, som får skicka in kommentarer och reflexioner över det som sägs. Inget tycks vara för obetydligt eller för meningslöst att framhäva, och den lördag då jag är på plats ser jag hur flera av dem som inledningsvis suttit tysta, småningom fattar mod, tar mikrofonen och höjer sin röst. Programmets tanke, att på detta vis uppmuntra till att verbalisera det som upptar och kanske bekymrar, borde därför vara ett ideal också för människor utanför sjukhusets murar; alla tysta och hämmade, alla reserverade och rädda, alla förorättade och sorgsna borde uppmuntras av La colifatas lysande idé."

I ett avsnitt av programmet Reporter i P1 den 25 maj intervjuar Sofie Didriksson (tror jag) den före detta Bordapatienten Hugo Lopez som efter att ha bollats runt mellan olika vårdinstanser till slut hamnade på Borda och engagerade sig i radiosändningarna. Efter fem år är han utskriven från sjukhuset men fortsätter ändå att arbeta med programmet. Bland annat har han fått besöka Italien, Frankrike, Spanien och Equador för att berätta om framgångarna med La Colifata.

La Colifatas hemsida kan du lyssna på tidigare sändningar och läsa mer om projektet.