Framtidens TV-format

RemotecontrolVilka TV-format gäller i framtiden? Laura Sprechmann är kommunikationskonsult på JKL och skriver i byråns senaste nyhetsbrev Agenda om "TV-folkets internationella Almedal"; TV-mässan i Cannes. Hon menar att hotet mot reality-genren är betydligt överdrivet och så länge programmen ger kvällstidningarna enkla löpsedlar kommer formatet att finnas kvar. Under Cannes-festivalen diskuterade man formatutveckling och skydd av originalidéer. Latinamerika och Mellanöstern är båda växande TV-marknader och där finns stora intäktsmöjligheter i form av formatförsäljning. Laura skriver även om förändringarna och framtidsutsikterna för produktionsbolagen på den svenska marknaden, där intåget av nya distributionsformer blir allt tydligare.

"För produktionsbolagen är utmaningen alltså att utveckla nya exporterbara format, skydda dem och kapitalisera på de befintliga kunskaperna kring innehåll för att hitta nya kunder. I dagsläget är bolagen beroende  av ett fåtal TV-kanaler som innehar en stark maktposition. I framtiden kan mobiltelefonoperatörer, spelbolag, bredbandsleverantörer, flygbolag eller annonsörer bli allt viktigare kundgrupper för produktionsbolagen. Formaten kommer att ha betydelse även framöver, eftersom de ger kanalerna möjligheten att använda beprövade koncept och därmed minimera riskerna."

Andra bloggar om: , , , ,