NMI summerar valrörelsen ur ett bloggperspektiv

I rapporten Samma typ av annorlunda saker – bloggarnas roll i valrörelsen (pdf-länk) av Billy McCormac från Näringslivets Medieinstitut bjuds vi på en summering av bloggarnas betydelse i valrörelsen utifrån fem bloggperspektiv; Partibloggar, Ungdomsförbundsbloggar, Journalistbloggar, Opinionsbildningsbloggar och bloggar skrivna av en eller flera privatpersoner.

Några citat ur rapporten:
"Vad de svenska partistrategerna uppenbarligen missade var att nätet och bloggens makt huvudsakligen ligger hos gräsrötterna – inte hos de centrala partiorganisationerna. Bloggen blir tandlös om skribenten toppstyrs eller matas med partibudskap, om gräsrötterna inte förfogar över ett eget och effektivt kommunikationsnätverk, och om det inte finns minst en stor sakfråga som kan engagera massorna. Man kan inte bara flytta valstugorna och torgmötena till nätet."

"På ett sätt har Sverige en intressant och mycket levande bloggosfär. Men på ett annat saknar den politiska bloggosfären, från vänster till höger, bred dragningskraft därför att denna valrörelse helt enkelt har saknat en dominerande sakfråga som varit tillräckligt polariserande för att driva landets väljarkår till nätbarrikaderna."

"Vissa bloggare ägnar flera timmar varje dag åt att granska källor, partiskhet i nyhetsrapporteringen, sanningshalten i politiska uttalanden, samt siffror och statistik av olika slag. Och även om denna möda ibland har lönat sig, har det visat sig att de etablerade medierna ofta försökt avfärda eller ignorera dem – inte sällan trots att kritiken, vid en kontroll, visat sig vara faktagrundad och relevant."

[Tipstack: Slumpnavigator]

Andra bloggar om: , , ,

2 kommentarer

Rapporten är gammal men innehållet intressant. Jag tror inte att du och jag har exakt samma läsare. Jag har heller inte funderat på om det här är en nyhetsblogg, men om mina läsare uppfattar det på det viset kanske jag måste vara mer tydlig med aktualiteten på det jag refererar till. 🙂