Alla kort på borden – pudelns kärna

Cecilia Gannedahl är VD för kommunikationsbyrån GCI. I en intervju i Dagens Nyheter ger hon sin bild av efterfrågan på kommunikationstjänster i näringslivet. Hon säger också hur hon tycker att Folkpartiet borde hanterat krisen kring dataintrånget.

"- Folkpartiet borde omedelbart ha kallat till presskonferens, berättat allt de visste, avslutat första presskonferensen med att utlysa ytterligare en sent samma dag. De skulle ha ägnat all kraft under dagen till att ta reda på vad som hänt och försöka reda ut hur de skulle handskas med det. Det finns bara ett sätt – att så snabbt som möjligt lägga alla kort på bordet, bestämma sig för en handlingsplan och följa den."

Andra bloggar om: , , , ,