Eldräven använder bloggar och ”customer evangelist marketing” i varumärkesbyggandet

I inlägget Firefox Nation på bloggen Micro Persuasion skriver Steve Rubel om hur The Mozilla Foundation marknadsför webbläsaren Firefox genom bland annat bloggar och så kallade "customer evangelists".

"First, they developed a truly awesome product. Second, they reached out to its evangelists and asked them to put buttons on their blogs – as I did. Finally, they mobilized their fervent fans to fund an ad in the New York Times. Through it all the Firefox team consistently used blogging to reveal their human side."

Genom att ha en mycket bra produkt och samtidigt rida på den anti-Microsoft-våg som jag upplever finns i delar av bloggsfären, har man med små medel och effektiv marknadsföring lyckats plantera Firefox i knät på alla early adopters. Man erbjuder en webbläsare från ett "smartare" företag med en personligare ton i användardialogen. Det är inte förvånande att läsa att Ben Goodger, chefsutvecklare på Firefox, nu blivit anställd av Google – ett företag som delvis liknar Firefox när det gäller image. Han kommer att fortsätta arbetet med utvecklingen av Firefox men får sin lön från Google, vilket har fått folk att spekulera i om Google håller på att utveckla en egen webbläsare baserad på Firefoxteknik. Du kommer väl ihåg framtidsvisionen om nyhetskriget 2010? Det verkar som att kapprustningen har börjat.