Nyckeln till blogg-PR är ömsesidig öppenhet

I förra veckan skrev jag om forskarna från Uppsala som tittar på ekonomijournalisters syn på bloggare. Den här gången är det en D-uppsats från Lund som är i fokus. Sara Borg, Sandra Branthammer, Kristofer Olsson har i uppsatsen Marknadsföring via personliga bloggar- trovärdigt och styrbart? (pdf) tittat på en hel del aspekter av bloggande. Framförallt handlar det om att trovärdighet hos bloggare, något som anknyter till diskussionen om köpta bloggare för en tid sedan. Och precis som Uppsalaforskarna har uppsatsförfattarna kallat in expertis från bloggfältet för att reda ut begreppen. Genom ett antal intervjuer inhämtades synpunkter från Fredrik Pallin (Mahir), Anders Sjöman (Springtime), Jimmy Wilhelmsson (Attach Information), Anders Frankel (Apsis), Björn Sjöström (Buzzador), Fredrik Wackå (WPR & Information), Fredrik Wass (men, det är ju jag…) och Mattias Östmar (PRfekt). Några andra företag som fick ge sin syn på saken var Unikdesign, Whyred, Christina Ribel och DesignSverige.

Författarnas slutsats:
"Vår analys visar att bloggen ses som trovärdig då det är ett uttryck för
word of mouth. Bloggens trovärdighet kan påverkas ytterligare positivt i
och med en ökad sannolikhet för identifikation för mottagaren, samt av
öppenhet. Detta förstärks av bloggarnas roll som opinionsledare samt av
mediet i sig. Slutsatserna kring bloggens styrbarhet visar att företag
sammantaget torde ha möjlighet till ökad påverkan över det
kommunicerade budskapet. Det är således möjligt för bloggen att vara
trovärdig och även kunna påverkas av företag i
marknadsföringsföringssyfte. Nyckelfaktorn är ömsesidig öppenhet."

[…]

Från intervjureferat med mig och Mattias Östmar:
"Wass menar att det inte går att styra vad som skrivs om till exempel ditt företag på en blogg och att detta är en väldigt viktig aspekt av blogg-marknadsföringen. Det krävs både djup kunskap om vilka bloggar som skriver om vad, samt försiktighet vid approachen till dessa, annars riskerar företaget att få dålig pr. Däremot menar både Östmar och Wass att genom att arbeta med bloggar kan man till exempel fånga upp rykten innan de hamnar på löpsedlarna. Bloggar, till skillnad från personliga nätverk, är publika. Därmed går det lättare att följa hur till exempel ett rykte eller en trend skapas och sprids över nätet, säger Wass."

Hela uppsatsen (pdf-fil).

Ping. Andra bloggar om: , , , , , ,

3 kommentarer

Varför känns det alltid som allt är på låtsas så snart reklambyråmänniskor ska uttala sig i andra sammanhang än sitt eget? Det blir bara jönsigt och platt. Tom i näringslivspressen sitter man generad och läser om WORDBYMOUTH, interaktion å sånt. hua

Vilket är reklambyråernas egna sammanhang? Jag upplever att det ofta handlar om att förklara något som är självklart för många så att ett fåtal oinsatta förstår. Ibland (ofta) är det de oinsatta som sitter på pengarna. Konsekvensen blir många och fina ord om saker som är vardag.

Fredrik: Exakt! Stället reklambyråerna vanligtvis informerar om ’något självklart’ är i pitchform. Deras vokabulrä är i pitchform, deras fucking essens är pitch. Konsekvensen är en ny klient eller en ny kampanj. När reklammänniskorna florerar i C-uppsatser och i omvärldsanalyser bli konsekvenserna genanta uttryck, förenklingar och banaliteter. Många fina ord? Pitchord! Jag menar liksom att reklambyrå människor är doers inte thinkers. Sånna doers borde inte teoretisera i medier.