Adaktussons SVT-avhopp den tändande gnistan?

Den tändande gnistan eller "The tipping point" är ett uttryck för den tidpunkt när tillräckligt många människor anammar en trend eller ett beteende för att skapa en större reaktion i samhället. Uttrycket myntades i USA på 60-talet och år 2000 kom Malcom Gladwells bok med samma namn. Boken förklarar fenomenet och ger många historiska exempel på händelser som utgjort "den tändande gnistan" för större trender eller händelsekedjor. Jan Gradvall gör i en DI-krönika ett försök att analysera framtidens TV-tablå med referens till gnissteorin.

"…Precis så kan det vara med nyheten om att Lars Adaktusson gått över
till TV8. I framtiden det visa vara just den lilla nyheten – den
tändande gnistan – som ledde till den slutliga ommöbleringen av det
svenska TV-landskapet."
Läs hela krönikan på gradvall.se

Gradvall belyser även hur ägarstyrd journalistik kan ta sig uttryck när den nystartade och till tittarantalet lilla kanalen TV7 får lika stor exponering i Svenska Dagbladets TV-tablå som de stora kanalerna. Samtidigt skuffas betydligt större konkurrenter som TV6, ZTV och SVT24 undan i spaltutrymmet. Schibstedt är ägare till både Svenska Dagbladet och Aftonbladet (som startat TV7). Det är alltså inte förvånande att TV7 ges större exponering i tidningens TV-tablå än läsar- och tittarintresset motiverar.

Ping. Andra bloggar om: , , , , ,