Redaktionsetikett

Andreas Ekström aka Hemliga pappan ger i en serie inlägg sin syn på den redaktionella klädstilen, attityden och accessoarerna. Vi får läsa om Mellanchefskavajen, Redigerartofflorna, Nattchefshumorn, Fotografvästen och Murvelhögen. Måsteläsning för den som vill bli down with it på en svensk tidningsredaktion.

"Välkomna till kläd- och accessoarskolan för journalister. Vi ska i en
rad seminarier gå igenom de kända markörer som olika yrkesgrupper inom
journalistiken håller sig med – hur man känner igen dem, hur man ska
förstå dem symboliskt och hur man lämpligen bär dem."
Första delen.

Ping.

1 kommentar