Görbarhet

"Med görbarhet menas att vi idag, som ett resultat av välfärdsstaten, i
mycket högre utsträckning än våra föräldrar eller deras föräldrar, ser
våra liv som projekt. Vi bär själva ansvaret för vad vi väljer att göra
med våra liv, vilket ger oss oändliga möjligheter och där barnsliga
drömmar som att bli cirkusartist, brandman eller författare blir högst
rimliga. Samtidigt stressas vi av görbarheten eftersom vi
antagligen kommer att förföljas av en känsla av att hur vi än väljer
gör vi om inte ett felaktigt val så ett som kanske bara är näst bäst…
Vilket i sin tur gör att vi skjuter upp många stora val som inte är
akuta, som att välja utbildning, skaffa partner eller bilda familj.
Eller göra ett pensionsval, för att ta ett aktuellt exempel."

Av Fröken Look: Smärtsamt om hur jag lever mitt liv politiskt korrekt