Transparensens tyranni

”Den gamla ekonomins dimma börjar lätta. Det går inte längre att dölja inkompetens, undermålig service, ignorans inför globala standarder, miljöfarliga processer eller oklar prissättning. Istället har en fullt informerad och transparent marknad tagit plats, där det inte längre finns några ursäkter för producenter att underprestera. Transparenstyranni för vissa, transparenstriumf för andra.”

Så börjar programförklaringen för vad Trendwatching.com kallar för Transparency Tyranni. I en ny trendspaning redogör de för begreppet och delar in det sex områden:

1.    Transparency of reviews & recommendations
2.    Transparency of intentions
3.    Transparency of prices
4.    Transparency of inner company workings
5.    Transparency of advice
6.    Transparency of best of the best

Läs spaningen och lägg dig i framkant när det gäller kunskap om de nya mediernas roll för företagens organisationsutveckling. Och kom ihåg: Ut med nyckelord och kärnvärden. In med människor och spretiga åsikter.

Ping. Andra bloggar om: , , , , , ,

4 kommentarer

Fredrik: Jag tycker nog egentligen att vi ser en återgång till det gamla uttrycket ”Kunden har alltid rätt”. Företagen kan inte längre bortse från individen. Världen har krymp och vi är tillbaka till handelsboden där man sålde varor och bytte skvaller…
Idag är sker det i bloggar och ny media. Du får gärna citera mig på det för jag tycker det är en bra liknelse.

Appropå paraleller.
Det är lustigt, i senaste nummret av Wired framträder transparansen som ngt mycket positvit och kanske demokratiskt?
Lite påminner fallstudien av Microsofts Channel 9 och trubblet i organisationen mig om en annan organisatorisk identitet – Socialdemokraterna. Konkurrensförhållandet jättekolossen Microsoft har med alliansen Apple och Google känns också bekant. Trögsossar och mer populistborgare.
Kan vi våga hoppas att detta mer representativa förhållandet mellan kund och företag smittar av sig på medborgare och partipolitisk organisation?

Elin: Det känns rimligt och förhoppningsvis är vi på väg åt det hållet. Jag arbetar på en statlig myndighet och ser det som en nödvändighet att vi rör oss mot transparens och öppenhet.