Fokus på Internet och jag

Det sa klick. I början av 2007 satt jag i en av Rivals mysröda stolar och lyssnade på ett föredrag om internets påverkan på vårt sätt att kommunicera. Det var Nicklas Lundblad som kopplade ihop utvecklingen inom sociala medier och webb 2.0 med de gamla tänkarna och filosoferna. Jag minns särskilt en av punkterna på hans presentation. ”Vi bygger bygemenskaper istället för stora modernistiska samhällen” stod det. Något föll på plats i jakten på definitionen av den största kommunikativa förändringen i mänsklighetens historia. I alla fall när det gäller mitt eget sökande. 

Ett år senare träffade jag Nicklas Lundblad igen. Han blir den förste i raden av intervjuoffer när jag gjorde research för det knäck jag gjort åt tidningen Fokus. Mitt eget arbetsnamn på jobbet blev ”det stora reportaget om internet”. Den slutliga rubriken blev Molnet förändrar allt, och idag publicerades det i papperstidningen och på Fokus.se. När jag blev tillfrågad om att försöka mig på att beskriva internets historia, nutid och framtid och dess påverkan på mänsklig kommunikation fick jag blandade känslor. Så kul! Så svårt! Men jag var tvungen att försöka.

Från inledningen:
Fokus0815s1
”Informationen ångar från de digitala medborgarna. Ovan oss skapas ett moln, med all vår kunskap, våra relationer, minnen och drömmar. Internet har blivit vårt förlängda medvetande, och vi tvinnas allt närmre ihop med maskinerna. Gamla sanningar faller, men inuti oss är det som det alltid varit. Molnet har förändrat allt – och inget.”

Om du bara ska läsa en artikel om internet våren 2008 så ska du läsa den i Fokus. Det är dags att sprida budskapet. Köp tidningen till den som behöver eller länka till artiklarna.

Här är de delar som reportaget består av:

 

12 kommentarer

Kul med beröm! Och Micke. Jag tror du får läsa artiklarna på Fokus.se och bilda dig en egen uppfattning. Det här blogginlägget försöker nog inte svara på frågorna, snarare visa var svaret finns (i molnet).

Det är det som är problemet. Jag har läst artiklarna och det framgår att ett budskap ska spridas men vad det budskapet består i är begravt i svulstiga formuleringar om att något (oklart vad) är väldigt viktigt och stort. Varför inte här ta chansen att i två, tre meningar staka ut vilket budskap du vill att jag ska sprida.

>Micke.
Jag antar att mitt budskap handlar om att internet förändrar många saker i grunden, och att vi måste förstå att det sker oavsett om vi vill det eller inte. Individer, organisationer och företag kan inte blunda. Texterna i Fokus handlar om hur och varför allt förändras. Vilket budskap du sen vill sprida utifrån det är upp till dig.

Så… slutsatsen är alltså att du inte har något budskap att förmedla, utöver budskapet att internet har förändrat många saker i vår kommunikation??
Ursäkta en novis men, känns det inte lite märkligt att en tidning som Fokus ger utrymme till en artikelförfattare vars enda budskap är att internet förändrar många saker i grunden?
Jag vill inte vara elak, men att internet förändrar saker i grunden kan ju till och med min mormor uttrycka, och hon har inte ens en egen dator.

Micke. Det står bra mycket mer än det. Problemet med skriven text är helt enkelt att allt inte alltid kan vara så simpelt så att alla alltid ska förstå det. Uppenbarligen missar du ett antal saker i Fokusartikeln. Om det handlar om din ”novisstatus” eller brist på intellektuell stringens låter jag vara osagt. Att fortsätta tjafsa om det här gör dig bara riktigt löjlig.