Bamsefar

Ibland sa vi skämtsamt – man borde bli spårvagnsförare och komma bort från allt. Min vän Johan gjorde slag i saken. Och han skriver briljant om det.

"Det tycks inprogrammerat som hos rådjuren: Om du håller dig mitt i
flocken klarare du dig bättre från vargarna. Intressant är den kontrast
som uppstår mellan det moderna, civiliserade och de inprogrammerade
djuriska beteendena. Mitt i det spänningsfältet lever vi spårvagnsförare. Vi är människor
som för säkerhetens skull måste följa reglerna och vi möts hela tiden
av andra som inte följer reglerna. Vi måste tillämpa Bamses devis och
tänka att den som är mycket stark måste vara mycket snäll. Till det
måste vi lägga en portion av Jesus tankar och förlåta människorna då de
inte vet vad de gör. Så nästa gång ni ser oss där uppe i hytten, skänk
oss en tanke. Vi är tålamodets hjältar som balanserar elegant mellan
barmhärtighet och kronisk moralpanik."

Snälla, läs hela texten.