Så klarar du lågkonjukturen

Stockexchange2

Många talar om att konjuktursvängningar har lika mycket med psykologi som med konkreta fakta att göra. Men vad innebär egentligen en lågkonjuktur? Stora möjligheter eller slicka såren? Enligt Per Robert Öhlin är det din inställning som avgör. Tänker du ta aktiva beslut och planera för framtiden även vid lågkonjuktur eller tänker du hålla för ögon och öron och vänta ut stormen? Skillnaden i tänk kan få stora konsekvenser.

På bloggen Mine goes to eleven skriver Öhlin:
"Min poäng är att du måste vara aktiv, inte passiv. Att förhålla sig
passiv är att dö en smula eftersom det innebär att du avsäger dig
möjligheten att påverka omvärlden. Passivitet är att låta allt som
finns runt dig diktera dina utsikter, din framtid utan din aktiva
medverkan. Det betyder att när du har bestämt dig för att faran är över
och åter blir aktiv har saker hänt i omvärlden som gör att ditt
utgångsläge inte är detsamma som när du (aktivt) tog beslutet att
avsäga dig alla möjligheter att påverka. Passivitet är en typisk
okreativ strategi, präglad av rädsla."

Per Robert gör en jämförelse med julhandeln som före den 24:e december påminner om en högkonjuktur och som sedan drastiskt förändras till en lågkonjuktur i mellandagarna. Skillnaden är att vi gärna utnyttjar nedgången i mellandagarna för att göra klipp, sälja och köpa produkter till rabatterat pris, när vi under en riktig lågkonjuktur ofta blir rädda och blir passiva.

Intressant och läsvärt av Per Robert Öhlin. Läs hela inlägget Äntligen lågkonjuktur i sikte.