”Deathifier” köper virtuell ö för $26,500

Apropå varumärkesvärldar så berättar BBC News hur en 22-årig nätverksspelande australier under namnet "Deathifier" köpt en virtuell ö i nätverksspelet Project Entropia för $26,500. I köpet ingick ett stort slott (dock utan möbler) samt jakt- och gruvrättigheter. Köparen kommer att kunna tjäna pengar på sin investering genom att kräva avgifter av andra spelare som besöker hans ö för att jaga eller gräva efter guld i minorna. Spelet har en egen valuta (PED – Project Entropia Dollars) som även går att växla till verklig valuta. För närvarande finns ca 200.000 registrerade spelare.

Jag tycker utvecklingen är både skrämmande och intressant. Människor är alltså villiga att investera riktiga pengar för att uppleva virtuell framgång som i sin tur går att växla tillbaka till verklig ekonomisk framgång och i förlängningen tillväxt. Vilka marknader kommer vi att agera på i framtiden? Var går gränsen mellan virtuella upplevda samhällen och faktiska reella diton när till och med ekonomin sammanflätas? Lever vi inte redan nu med en virtuell ekonomi med tanke på hur dagens aktiemarknad fungerar?

1 kommentar

Jag vill också ha en…

…ö. Via bisonblog läser jag att ”Deathifier” köpet en virtuell ö för $26,500. Ön beskrivs så här på BBC News The virtual island includes a gigantic abandoned castle and beautiful beaches which are described as ripe for developing beachfront …